0.6:1 (1.2) kV, N2XRY (Cu:XLPE:AWA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, N2XRY (Cu:XLPE:AWA:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, NAYFGbY (Al:PVC:SFA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NAYFGbY (Al:PVC:SFA:PVC)
  450:750 V, NYAF (Cu:PVC-f)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 450:750 V, NYAF (Cu:PVC-f)
  450:750 V, NYA (Cu:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 450:750 V, NYA (Cu:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, NYYHY (Cu:PVC:PVC-f)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYYHY (Cu:PVC:PVC-f)
  0.6:1 (1.2) kV, NYYHY (Cu:PVC:PVC-f)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYYHY (Cu:PVC:PVC-f)
  0.6:1 (1.2) kV, NYY (Cu:PVC:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYY (Cu:PVC:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, NYRGbY (Cu:PVC:SWA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYRGbY (Cu:PVC:SWA:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, NYFGbY (Cu:PVC:SFA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYFGbY (Cu:PVC:SFA:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, NAYFGbY (Al:PVC:SFA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NAYFGbY (Al:PVC:SFA:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, NA2XY (Al:XLPE:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NA2XY (Al:XLPE:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, N2XY (Cu:XLPE:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, N2XY (Cu:XLPE:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, N2XRY (Cu:XLPE:AWA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, N2XRY (Cu:XLPE:AWA:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, N2XRGbY (Cu:XLPE:SWA:PVC)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, N2XRGbY (Cu:XLPE:SWA:PVC)
  0.6:1 (1.2) kV, FRC (Cu:Mica:XLPE:LSFH)
  Low Voltage Power Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, FRC (Cu:Mica:XLPE:LSFH)
  0.6_1 (1.2) kV, NYY (Cu_PVC_PVC)
  Low Voltage Control Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYY (Cu:PVC:PVC)
  0.6_1 (1.2) kV, NYRGbY (Cu_PVC_SWA_PVC)
  Low Voltage Control Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYRGbY (Cu:PVC:SWA:PVC)
  0.6_1 (1.2) kV, NYFGbY (Cu_PVC_SFA_PVC)
  Low Voltage Control Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NYFGbY (Cu:PVC:SFA:PVC)
  0.6_1 (1.2) kV, NAYFGbY (Al_PVC_SFA_PVC)
  Low Voltage Control Cable ‐ Sutrado 0.6:1 (1.2) kV, NAYFGbY (Al:PVC:SFA:PVC)
  300_500 V, Instrument Cable (Cu_PVC_ISCR_OSCR_ PVC_SWA_PVC)
  Instrument Cable ‐ Sutrado 300:500 V, Instrument Cable (Cu:PVC:ISCR:OSCR: PVC:SWA:PVC)
  300_500 V, Instrument Cable (Cu_PVC_ISCR_OSCR_PVC)
  Instrument Cable ‐ Sutrado 300:500 V, Instrument Cable (Cu:PVC:ISCR:OSCR:PVC)